Novosti

Najnovije obavijesti
title

Izmjene na JOPPD obrascu za stručno osposobljavanje koje se isplaćuju nakon 1.1.2017.godine


Poštovani korisnici, nakon što preuzmete novu verziju programa potrebno je napraviti nekoliko koraka koje imate u PDF uputama.

Izmjene_na_JOPPD_(SOR).pdf


Izmjene u šifrarnicima za 2017.godinu


U programu je potrebno pripremiti šifrarnike za 2017. godinu. Promjene su vezane za radne dane, fond sati, blagdane.

VAŽNO!

Ove promjene smijete raditi tek nakon zaključavanja plaće za prosinac 2016. godine i isplate stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za prosinac 2016. godine.
Ostale isplate koje radite (jubilarke, pomoći, očevidi) ne moraju biti zaključane.

Promjene morate napraviti u tri šifrarnika:
1) Šifrarnik "Praznik"
2) Šifrarnik "Mjesec"
3) Šifrarnik "Radni dani"

Detaljne upute preuzmite u PDF formatu. Stavljene su .pdf verzije za svaki šifrarnik u kojem treba napraviti izmjene.

Azuriranje_sifrarnika_Mjesec.pdf
Azuriranje_sifrarnika_Praznik.pdf
Azuriranje_sifrarnika_Radni_dani.pdf
Izmjene_u_sifarnicima_za_2017._godinu..pdf


Izmjene koje treba napraviti u aplikaciji IPIS-UGOVORI O DJELU (porezna reforma 2017.)


Promjene koje treba napraviti u programu IPIS-Ugovori o djelu vezano za izmjenama Zakona o dohotku i Zakona o doprinosima (NN 115/2016.).
1) Preuzimanje nove verzije programa
2) Promjene stope poreza sa 25% na 24 %
3) Promjene postotka doprinosa
4) Ažuriranje parametara za obračun autorskih i umjetničkih honorara i obračun za umirovljenike
5) Ažuriranje šifre za JOPPD za umirovljenike

Slijedite upute koje se nalaze u PDF formatu.

IPIS-UGOVOR_O_DJELU_(porezna_reforma_2017.).pdf
Izmjena_kod_doprinosa_UOD.pdf
Obracunavanje_doprinosa_za_autorske_i_umjetnicke_honorare.pdf
Promjena_postotka_poreza_(UOD).pdf
Promjena_sifri_za_JOPPD_kod_vrste_placanja_za_umirovljenike.pdf


Izmjene koje treba napraviti u aplikaciji ISPLATE-IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE (porezna reforma 2017.)


Promjene koje treba napraviti vezano za promjenama Zakona o dohotku i Zakona o doprinosima (NN 115/2016.)
1) Promjena nove verzije programa
2) Promjena stope poreza sa 25% na 24%
3) Promjena postotka doprinosa
4) Ažuriranje parametara kod umirovljenika
5) Ažuriranje parametara kod vrste obračuna

Detaljne upute preuzmite u PDF formatu.

Isplate-izvanproracunsko_poslovanje_(porezna_reforma_2017.).pdf


Izmjene koje treba napraviti u aplikaciji IPIS-PLAĆE (porezna reforma 2017.)


Budući da od 1.1.2017. godine ima dosta izmjena molimo Vas da se držite redoslijeda kako je opisano u ovoj obavijesti.
1) Preuzmite novu verziju programa IPIS-PLAĆE
2) Promjena poreznih stopa i razreda
3) Promjene osnovica i koeficijenata osobnih odbitaka
4) Promjene u šifrarniku općina/gradova

Detaljne upute preuzmite u PDF formatu.

Azuriranje_osnovica_za_osobni_odbitak.pdf
Azuriranje_sifrarnika_-Osobni_odbici.pdf
IPIS-PLACE-porezna-reforma-2017.pdf
Promjene_poreznih_stopa_(porezna_reforma_2017.).pdf
Umanjenje_poreza_za_opcine_gradove.pdf