Novosti

Najnovije obavijesti
title

Izmjene u aplikaciji Izvanproračunsko poslovanje

Poštovani korisnici,
ova obavijest se odnosi samo na sudove koji se pripajaju ili razdvajaju na više stalnih službi s datumom 1.1.2019. godine.
Nova verzija aplikacije nije dostupna online, a detaljne upute možete preuzeti u PDF formatu.

Izvanproracunsko_obavijest.pdf


Promjena konta na nalozima za oporezivi dio prijevoza

Dostupna je nova verzija placa za preuzimanje. Verziju je potrebno preuzeti i napraviti izmjene prema PDF-u u kojem su detaljne upute.

Promjena_konta_za_tosak_prijevoza.docx


PROSJEČNA PLAĆA ZA OVRHU NA PLAĆI U 2018.GODINI


Prosječne plaća za 2018. godinu iznosi 5.960,00 kn.

1. Ako je neto plaća radnika jednaka ili veća od 5.960,00 kn, od ovrhe su izuzeti iznosi kako slijedi:

1.490,00 kn ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta (1/4 od 5.960,00 kn)
2.845,00 kn ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja (1/2 od 5.960,00 kn)
3.973,33 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina (2/3 od 5.960,00 kn).

Na primjeru radnika koji ima neto plaću 8.000,00 kn, a ovrha se provodi radi naplate neplaćenih računa ili dospjelih nepodmirenih rata kredita, radniku se mora isplatiti 3.973,33 kn, dok je iznos od 4.026,67 kn raspoloživ za ovrhu.

2. Ako je neto plaća radnika manja od 5.960,00 kn, od ovrhe su izuzeti iznosi kako slijedi:

1/4 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta
1/2 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
3/4 neto plaće ovršenika, ali ne više od 3.973,33 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina.

Prosjecna_placa_za_ovrhu_na_placi_2018.pdf


NAJNIŽA I NAJVIŠA MJESEČNA OSNOVICA ZA DOPRINOSE ZA 2018. GODINU


Minimalna osnovica za sve isplate koje se odnose na 2018. godinu iznosi 3.047,60 kn
Najniža mjesečna osnovica je umnožak iznosa prosječne plaće (8.020,00) i koeficijenta 0,38.

Najniža mjesečna osnovica koristi se kod obračuna plaće i obračuna doprinosa za stručno osposobljavanje.

Maksimalna osnovica za doprinose za isplate u 2018. godini iznosi 48.120,00 kn.
Najviša mjesečna osnovica je umnožak prosječne bruto plaće (8.020,00) i koeficijenta 6.

U programu IPIS-Plaće minimalnu i maksimalnu osnovicu za doprinose promijenite tako da preuzmete .pdf u kojoj imate detaljne upute

Osnovica_za_doprinose-obavijest.pdf


Minimalna plaća za 2018. godinu


Minimalna plaća u 2018. godini u bruto iznosu iznosi 3.439,80 kn.
Minimalna plaća primjenjuje se od plaće za SIJEČANJ 2018. godine.

Upute za promjenu minimalne plaće u programu IPIS-PLAĆE možete preuzeti u PDF formatu.

Minimalna_placa_za_2018._godinu.pdf