Novosti

Najnovije obavijesti
title

IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,

odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec koja je objavljena u 'Narodnim novinama' broj 17/19 smanjena je stopa prireza porezu na dohodak sa 10% na 5%. Nova stopa primjenjuje se od 01.04.2019. godine. (NN 17/2019)
DOPRINOSI NA PLAĆU-IZMJENE

Za sve isplate koje se isplaćuju za 2019. godinu potrebno je podesiti doprinose prema novom zakonu (NN 1/2019):

Doprinosi_NA_2019.pdf


NAJNIŽA I NAJVIšA MJESEČNA OSNOVICA ZA DOPRINOSE ZA 2019. GODINU

Minimalna osnovica za sve isplate koje se odnose na 2019. godinu iznosi 3.210,24 kn.
Najniša mjesečna osnovica je umnošak iznosa prosječne plaće (8.448,00) i koeficijenta 0,38.
Najniša mjesečna osnovica koristi se kod obračuna plaće i obračuna doprinosa za stručno osposobljavanje.
Maksimalna osnovica za doprinose za isplate u 2019. godini iznosi 50.688,00 kn.
Najviša mjesečna osnovica je umnošak prosječne bruto plaće (8.448,00) i koeficijenta 6.

U programu IPIS-Plaće minimalnu i maksimalnu osnovicu za doprinose promijenite tako da preuzmete .pdf u kojoj imate detaljne upute.

Osnovica_za_doprinose_2019.pdf


Minimalna plaća za 2019. godinu

Minimalna plaća u 2019. godini u bruto iznosu iznosi 3.750,00 kn.
Minimalna plaća primjenjuje se od plaće za SIJEČANJ 2019. godine.

Upute za promjenu minimalne plaće u programu IPIS-PLAĆE možete preuzeti u PDF formatu.

Minimalna_placa_2019_godina.pdf


IZMJENE U šIFRARNICIMA ZA 2019.GODINU

U programu je potrebno pripremiti šifrarnike za 2019. godinu. Promjene su vezane za radne dane, fond sati, blagdane.

Azuriranje_sifrarnika_mjesec.pdf
Azuriranje_sifrarnika_Radni_dani.pdf
Azuriranje_sifrarnika_Praznik.pdf
Izmjene_u_sifarnicima_za_2019_godinu.pdf