Novosti

Najnovije obavijesti
title

KONAČNI GODIŠNJI OBRAČUN POREZA I PRIREZA NA ZADNJOJ ISPLATI U GODINI (KOPP) - 2019. GODINA


Od petka (29.11.2019.) dostupna je nova verzija programa IPIS-PLAĆE sa konačnim godišnjim obračunom poreza i prireza (KOPP) za 2019.godinu. Program IPIS-PLAĆE javit će da je dostupna nova verzija i svakako je treba preuzeti. Ako nije moguće automatsko preuzimanje sa interneta, novu verziju treba preuzeti sa stranica FOING-NOVE na linku: http://foing-nova.hr/foing-2018/support.php

Upute za konačni godišnji obračun poreza i prireza u programu IPIS-PLAĆE možete preuzeti u PDF formatu.

Konacan_obracun_poreza_i_prireza_-_UPUTE.pdf


IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,

U Narodnim novinama 101/2019. od 23.10.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak, sa 5% na 10%. Primjena nove stope prireza je od 01.11.2019. godine.
IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,
U Narodnim novinama 87/2019. od 13.09.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Otok. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak, sa 10% na 5%. Primjena nove stope prireza je od 01.10.2019. godine. (NN 87/19)
IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-FINANCIJSKO

Poštovani korisnici,

dostupna je nova verzija "Financijskog poslovanja". Verziju možete preuzeti na: http://foing-nova.hr/foing-2018/support.php

U ovom prilogu se nalaze I detaljne upute za primanje i slanje e-računa kroz sustav IPIS.

Upute_za_primanje_i_slanje_e-racuna.pdf


IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,

Odlukom o lokalnim porezima Grada Iloka objavljenoj u 'Narodnim novinama' broj 58/19, od 01.07.2019. godine ukida se prirez porezu na dohodak za Grad Ilok. Odluka stupa na snagu 1.7.2019. godine. (NN 58/19)