Novosti

Najnovije obavijesti
title

IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,

objavljena je Odluka o izmjeni odluke o porezima grada Ogulina. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak sa dosadašnjih 10% na novih 5%. Odluka stupa na snagu 1.7.2019. godine. (NN 56/19).

IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,

odlukom o općinskim porezima Općine Štefanje objavljenoj u 'Narodnim novinama' broj 52/19 od 01.06.2019. godine ukida se prirez porezu na dohodak za Općinu. (NN 52/19).

IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,

odlukom o izmjenama Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Bjelovara koja je objavljena u 'Narodnim novinama' broj 35/19 smanjena je stopa prireza porezu na dohodak sa 12% na 9%.

Nova stopa primjenjuje se od 01.05.2019. godine. (NN 35/2019)
IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,

odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec koja je objavljena u 'Narodnim novinama' broj 17/19 smanjena je stopa prireza porezu na dohodak sa 10% na 5%. Nova stopa primjenjuje se od 01.04.2019. godine. (NN 17/2019)
DOPRINOSI NA PLAĆU-IZMJENE

Za sve isplate koje se isplaćuju za 2019. godinu potrebno je podesiti doprinose prema novom zakonu (NN 1/2019):

Doprinosi_NA_2019.pdf