Novosti

Najnovije obavijesti
title

Izmjene u aplikaciji IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,
u Narodnim novinama 3/2019. od 09.01.2019. objavljena je Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima općine Trnovec Bartolovečki. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak sa 3% na 7%. Primjena nove stope prireza je od 10.01.2019. godine. (NN 3/2019)
Detaljne upute preuzmite u PDF formatu.


Stopa_prireza_opcina_trnovec_bartolovecki.pdf


IPIS Plaće - Izmjene

Poštovani korisnici, u programu je potrebno napraviti sljedeće izmjene:

1. promjeniti porezne granice za primjenu stopa poreza na dohodak
2. promjeniti prosječnu mjesečnu neto plaću po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj-kolovoz 2018
3. promjeniti stopu prireza za 5 općina

Izračun poreza po novim poreznim razredima za 2019. godinu stupa na snagu 1.1.2019. godine tj. na plaći za PROSINAC 2018. koja će biti isplacena u SIJEČNJU 2019. godine.

Detaljne upute preuzmite u PDF formatu..

Stope_prireza_obavijest.pdf
Ovrha-prosjecna_neto_mjesecna_placa.pdf
Porezna_reforma_2019_promjena_poreznih_granica.pdf


Izmjene u aplikaciji Izvanproračunsko poslovanje

Poštovani korisnici,
ova obavijest se odnosi samo na sudove koji se pripajaju ili razdvajaju na više stalnih službi s datumom 1.1.2019. godine.
Nova verzija aplikacije nije dostupna online, a detaljne upute možete preuzeti u PDF formatu.

Izvanproracunsko_obavijest.pdf


Promjena konta na nalozima za oporezivi dio prijevoza

Dostupna je nova verzija placa za preuzimanje. Verziju je potrebno preuzeti i napraviti izmjene prema PDF-u u kojem su detaljne upute.

Promjena_konta_za_tosak_prijevoza.docx


PROSJEČNA PLAĆA ZA OVRHU NA PLAĆI U 2018.GODINI


Prosječne plaća za 2018. godinu iznosi 5.960,00 kn.

1. Ako je neto plaća radnika jednaka ili veća od 5.960,00 kn, od ovrhe su izuzeti iznosi kako slijedi:

1.490,00 kn ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta (1/4 od 5.960,00 kn)
2.845,00 kn ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja (1/2 od 5.960,00 kn)
3.973,33 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina (2/3 od 5.960,00 kn).

Na primjeru radnika koji ima neto plaću 8.000,00 kn, a ovrha se provodi radi naplate neplaćenih računa ili dospjelih nepodmirenih rata kredita, radniku se mora isplatiti 3.973,33 kn, dok je iznos od 4.026,67 kn raspoloživ za ovrhu.

2. Ako je neto plaća radnika manja od 5.960,00 kn, od ovrhe su izuzeti iznosi kako slijedi:

1/4 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta
1/2 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
3/4 neto plaće ovršenika, ali ne više od 3.973,33 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina.

Prosjecna_placa_za_ovrhu_na_placi_2018.pdf