Sinergis

Računovodstveno-informacijski sustav područne riznice

Informatičko rješenje

Sastoji se od tri međusobno povezana modula:

  • Glavna knjiga s pripadajućim izvješćima i excel obrascima proračunskih korisnika i planiranjem proračuna
  • Salda konti kupaca i dobavljača s pripadajućim izvješćima
  • Platni promet (virmani)
  • Kontrola realizacije proračuna po prihodima i rashodima
  • Zasebna izvješća na nivou svakog pojedinog poslovnog subjekta
  • Konsolidirana izvješća za sve poslovne subjekte područne riznice
Open Imagination
Open Imagination

FUNKCIONALNA SHEMA SUSTAVA PODRUČNE RIZNICE

Uspostava sustva područne riznice postaje sve više nužnost kako bi jedna lokalna samouprava uspješno riješila niz nedostataka u dosadašnjem funkcioniranju.Uz direktne i indirektne financijske uštede, poboljšanja funkcionalnosti, rješavanje problema dislociranosti, centralizacije podataka, smanjivanja mogućnosti pogrešaka i višestrukih unosa, uspostava područne rizinice pokazatelj je i ozbiljnosti sagledavanja problema, pristupa i praćenja postojećih suvremenih organizacijskih i informatičkih trendova.

Shema prikazuje zaokruženi ciklus tijeka podataka od unosa obveza prema dobaljačima, kreiranja i kontrole platnih naloga, njihovo odobravanje i transfer naloga u sustav poslovne banke, te povratne informacije o izvršenim plaćanjima za naloge svakog pojedinog korisnika.