Novosti

Najnovije obavijesti
title

IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,

odlukom o općinskim porezima Općine Štefanje objavljenoj u 'Narodnim novinama' broj 52/19 od 01.06.2019. godine ukida se prirez porezu na dohodak za Općinu. (NN 52/19).

IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,

odlukom o izmjenama Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Bjelovara koja je objavljena u 'Narodnim novinama' broj 35/19 smanjena je stopa prireza porezu na dohodak sa 12% na 9%.

Nova stopa primjenjuje se od 01.05.2019. godine. (NN 35/2019)
IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,

odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec koja je objavljena u 'Narodnim novinama' broj 17/19 smanjena je stopa prireza porezu na dohodak sa 10% na 5%. Nova stopa primjenjuje se od 01.04.2019. godine. (NN 17/2019)
DOPRINOSI NA PLAĆU-IZMJENE

Za sve isplate koje se isplaćuju za 2019. godinu potrebno je podesiti doprinose prema novom zakonu (NN 1/2019):

Doprinosi_NA_2019.pdf


NAJNIŽA I NAJVIšA MJESEČNA OSNOVICA ZA DOPRINOSE ZA 2019. GODINU

Minimalna osnovica za sve isplate koje se odnose na 2019. godinu iznosi 3.210,24 kn.
Najniša mjesečna osnovica je umnošak iznosa prosječne plaće (8.448,00) i koeficijenta 0,38.
Najniša mjesečna osnovica koristi se kod obračuna plaće i obračuna doprinosa za stručno osposobljavanje.
Maksimalna osnovica za doprinose za isplate u 2019. godini iznosi 50.688,00 kn.
Najviša mjesečna osnovica je umnošak prosječne bruto plaće (8.448,00) i koeficijenta 6.

U programu IPIS-Plaće minimalnu i maksimalnu osnovicu za doprinose promijenite tako da preuzmete .pdf u kojoj imate detaljne upute.

Osnovica_za_doprinose_2019.pdf