Novosti

Najnovije obavijesti
title

Izmjene koje treba napraviti u aplikaciji ISPLATE-IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE (porezna reforma 2017.)


Promjene koje treba napraviti vezano za promjenama Zakona o dohotku i Zakona o doprinosima (NN 115/2016.)
1) Promjena nove verzije programa
2) Promjena stope poreza sa 25% na 24%
3) Promjena postotka doprinosa
4) Ažuriranje parametara kod umirovljenika
5) Ažuriranje parametara kod vrste obračuna

Detaljne upute preuzmite u PDF formatu.

Isplate-izvanproracunsko_poslovanje_(porezna_reforma_2017.).pdf


Izmjene koje treba napraviti u aplikaciji IPIS-PLAĆE (porezna reforma 2017.)


Budući da od 1.1.2017. godine ima dosta izmjena molimo Vas da se držite redoslijeda kako je opisano u ovoj obavijesti.
1) Preuzmite novu verziju programa IPIS-PLAĆE
2) Promjena poreznih stopa i razreda
3) Promjene osnovica i koeficijenata osobnih odbitaka
4) Promjene u šifrarniku općina/gradova

Detaljne upute preuzmite u PDF formatu.

Azuriranje_osnovica_za_osobni_odbitak.pdf
Azuriranje_sifrarnika_-Osobni_odbici.pdf
IPIS-PLACE-porezna-reforma-2017.pdf
Promjene_poreznih_stopa_(porezna_reforma_2017.).pdf
Umanjenje_poreza_za_opcine_gradove.pdf


Ipis-plaća

Za preuzimanje

IPIS_PLACE.ZIP