Novosti

Najnovije obavijesti
title

Izmjene u aplikaciji "Ipis-plaće"

Poštovani korisnici,

molimo Vas da obratite pozornost na izmjene u aplikaciji "IPIS-PLAĆE":

1. Nove stope poreza na dohodak od 20% i 30% kod obračuna plaća
2. Nova stopa poreza na dohodak od 20% kod obračuna ugovora o djelu
3. Promjena stopa prireza za različite gradove i općine

Izmjene u programu je potrebno napraviti prije plaće za PROSINAC 2020. koja će biti isplaćena u SIJEČNJU 2021. godine

Porezna_reforma_2021_-_promjena_poreznih_granica.pdf
Stope_prireza-2021.pdf


Izmjene u aplikaciji "Ipis-plaće" - novi parametar za ovrhu

Poštovani korisnici,

molimo Vas da obratite pozornost na izmjene u aplikaciji "IPIS-PLAĆE":
Potrebno je promijeniti prosječnu mjesečnu neto plaću po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj-kolovoz 2020. koja služi kao parametar za ovrhu.
Nova prosječna plaća iznosi 6.724,00 kn i potrebno ju je promijeniti u parametrima programa. Uputu kako to napraviti pogledajte na dolje navedenom linku.

Izmjene u programu je potrebno napraviti prije plaće za PROSINAC 2020. koja će biti isplaćena u SIJEČNJU 2021. godine

Ovrha_-_prosjecna_neto_mjesecna_placa-2021.pdf


Izmjene u aplikaciji "Isplate i izvanproračunsko"

Poštovani korisnici,

molimo Vas da obratite pozornost na izmjene u aplikaciji "ISPLATE i IZVANPRORAČUNSKO":
Potrebno je promijeniti poreznu stopu za obračun drugih dohodaka sa 24% na 20%.
Uputu kako to napraviti pogledajte na sljedećem linku:

Izvanproracunsko-obavijest.pdf


Konačni godišnji obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini (KOPP) - 2020. godina

Od petka (27.11.2020.) dostupna je nova verzija programa IPIS-PLAĆE sa konačnim godišnjim obračunom poreza i prireza (KOPP) za 2020.godinu. Program IPIS-PLAĆE javit će da je dostupna nova verzija i svakako je treba preuzeti. Ako nije moguće automatsko preuzimanje sa interneta, novu verziju treba preuzeti sa stranica FOING-NOVE na linku: http://foing-nova.hr/foing-2018/support.php.

Upute za konačni godišnji obračun poreza i prireza u programu IPIS-PLAĆE možete preuzeti u PDF formatu.

Konacan_obracun_poreza_i_prireza_-_UPUTE_2020.pdf


OBAVIJEST O REORGANIZACIJI RADA (COVID-19)

Poštovani korisnici,

sukladno novonastalim okolnostima i proglašenju pandemije bolesti COVID – 19, Odredbom članka 17. Zakona o zaštiti na radu, propisana je obveza poslodavca organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika, u kojem je smislu obavezan zaštitu na radu prilagoditi promijenjenim okolnostima.

Stoga, obavještavamo cijenjene korisnike da je tvrtka Foing-nova d.o.o. u svrhu provođenja mjere zaštite od širenja virusa, u skladu sa Zakonom o radu donijela odluku koja ima utjecaj na reorganizaciju rada djelatnika.

S obzirom na novonastale uvjete molimo korisnike za razumijevanje, te isto tako da se ograniče samo na rješavanje bitnih problema. Djelatnici Foing-nove i dalje će kontinuirano provoditi sve poslovne aktivnosti vezane za podršku našim korisnicima na dosadašnji način.


Djelatnici Foing-nove