Novosti

Najnovije obavijesti
title

Izmjene u aplikaciji "Isplate i izvanproračunsko"

Poštovani korisnici,

molimo Vas da obratite pozornost na izmjene u aplikaciji "ISPLATE i IZVANPRORAČUNSKO":
Potrebno je promijeniti poreznu stopu za obračun drugih dohodaka sa 24% na 20%.
Uputu kako to napraviti pogledajte na sljedećem linku:

Izvanproracunsko-obavijest.pdf


Konačni godišnji obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini (KOPP) - 2020. godina

Od petka (27.11.2020.) dostupna je nova verzija programa IPIS-PLAĆE sa konačnim godišnjim obračunom poreza i prireza (KOPP) za 2020.godinu. Program IPIS-PLAĆE javit će da je dostupna nova verzija i svakako je treba preuzeti. Ako nije moguće automatsko preuzimanje sa interneta, novu verziju treba preuzeti sa stranica FOING-NOVE na linku: http://foing-nova.hr/foing-2018/support.php.

Upute za konačni godišnji obračun poreza i prireza u programu IPIS-PLAĆE možete preuzeti u PDF formatu.

Konacan_obracun_poreza_i_prireza_-_UPUTE_2020.pdf


OBAVIJEST O REORGANIZACIJI RADA (COVID-19)

Poštovani korisnici,

sukladno novonastalim okolnostima i proglašenju pandemije bolesti COVID – 19, Odredbom članka 17. Zakona o zaštiti na radu, propisana je obveza poslodavca organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika, u kojem je smislu obavezan zaštitu na radu prilagoditi promijenjenim okolnostima.

Stoga, obavještavamo cijenjene korisnike da je tvrtka Foing-nova d.o.o. u svrhu provođenja mjere zaštite od širenja virusa, u skladu sa Zakonom o radu donijela odluku koja ima utjecaj na reorganizaciju rada djelatnika.

S obzirom na novonastale uvjete molimo korisnike za razumijevanje, te isto tako da se ograniče samo na rješavanje bitnih problema. Djelatnici Foing-nove i dalje će kontinuirano provoditi sve poslovne aktivnosti vezane za podršku našim korisnicima na dosadašnji način.


Djelatnici Foing-nove
NAJNIŽA I NAJVIŠA MJESEČNA OSNOVICA ZA DOPRINOSE ZA 2020. GODINU

Minimalna osnovica za sve isplate koje se odnose na 2020. godinu iznosi 3.321,96 kn.
Najniža mjesečna osnovica je umnožak iznosa prosječne plaće (8.742,00) i koeficijenta 0,38.

Najniža mjesečna osnovica koristi se kod obračuna plaće i obračuna doprinosa za stručno osposobljavanje.

Maksimalna osnovica za doprinose za isplate u 2020. godini iznosi 52.452,00 kn.
Najviša mjesečna osnovica je umnožak prosječne bruto plaće (8.742,00) i koeficijenta 6.

U programu IPIS-Plaće minimalnu i maksimalnu osnovicu za doprinose promijenite tako da preuzmete .pdf u kojoj imate detaljne upute.

Osnovica_za_doprinose-2020.pdf


MINIMALNA PLAĆA ZA 2020. GODINU

Minimalna plaća u 2020. godini u bruto iznosu iznosi 4062,51 kn.
Minimalna plaća primjenjuje se od plaće za SIJEČANJ 2020. godine.

Upute za promjenu minimalne plaće u programu IPIS-PLAĆE možete preuzeti u PDF formatu.

Minimalna_placa_za_2020._godinu.pdf