Novosti

Najnovije obavijesti
title

Promjena prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenima u pravnim osobama u RH – parametar za ovrhu

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2019. iznosila je 6.434,00 kune (Nar. nov., br. 104/19).
S obzirom na čl. 173. st. 3. Ovršnog zakona u kojem je propisano da se tako utvrđeni iznos primjenjuje u idućoj godini, to znači da se ovo ograničenje primjenjuje na svaku isplatu plaće u 2020. pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2019. koja dospijeva i isplaćuje se u siječnju 2020. godine.

1. Ako je neto plaća radnika jednaka ili veća od 6.434,00 kn, od ovrhe su izuzeti iznosi kako slijedi:

1608,50 kn ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta (1/4 od 6.434,00 kn)
3217,00 kn ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja (1/2 od 6.434,00 kn)
4289,33 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina (2/3 od 6.434,00 kn).
Na primjeru radnika koji ima neto plaću 8.000,00 kn, a ovrha se provodi radi naplate neplaćenih računa ili dospjelih nepodmirenih rata kredita, radniku se mora isplatiti 4.289,33 kn, dok je iznos od 3.710,67 kn raspoloživ za ovrhu.

2. Ako je neto plaća radnika manja od 6.434,00 kn, od ovrhe su izuzeti iznosi kako slijedi:

1/4 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta
1/2 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
3/4 neto plaće ovršenika, ali ne više od 4.289,33 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina.

Ovrha_-_prosjecna_neto_mjesecna_placa.pdf


Promjena stope prireza porezu na dohodak za Općinu Jakšić, grad Grubišno Polje, grad Gospić i općinu Belica

Primjena novih stopa prireza je od 01.01.2020.godine.

Stope_prireza.pdf


KONAČNI GODIŠNJI OBRAČUN POREZA I PRIREZA NA ZADNJOJ ISPLATI U GODINI (KOPP) - 2019. GODINA


Od petka (29.11.2019.) dostupna je nova verzija programa IPIS-PLAĆE sa konačnim godišnjim obračunom poreza i prireza (KOPP) za 2019.godinu. Program IPIS-PLAĆE javit će da je dostupna nova verzija i svakako je treba preuzeti. Ako nije moguće automatsko preuzimanje sa interneta, novu verziju treba preuzeti sa stranica FOING-NOVE na linku: http://foing-nova.hr/foing-2018/support.php

Upute za konačni godišnji obračun poreza i prireza u programu IPIS-PLAĆE možete preuzeti u PDF formatu.

Konacan_obracun_poreza_i_prireza_-_UPUTE.pdf


IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,

U Narodnim novinama 101/2019. od 23.10.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak, sa 5% na 10%. Primjena nove stope prireza je od 01.11.2019. godine.
IZMJENE U APLIKACIJI IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,
U Narodnim novinama 87/2019. od 13.09.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Otok. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak, sa 10% na 5%. Primjena nove stope prireza je od 01.10.2019. godine. (NN 87/19)