Novosti

Najnovije obavijesti
title

Konačni godišnji obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini (KOPP) - 2017. godina

Od ponedjeljka (27.11.2017.) dostupna je nova verzija programa IPIS-PLAĆE sa konačnim godišnjim obračunom poreza i prireza (KOPP) za 2017.godinu. Program IPIS-PLAĆE javit će da je dostupna nova verzija i svakako je treba preuzeti. Ako nije moguće automatsko preuzimanje sa interneta, novu verziju treba preuzeti sa stranica FOING-NOVE na linku: http://foing-nova.hr/foing-2018/support.php Upute za konačni godišnji obračun poreza i prireza u programu IPIS-PLAĆE možete preuzeti u PDF formatu.

KOPP.pdf


Izmjene ovršnog zakona- visina plaće koji je izuzet ovrhe


Od 3.8.2017. stupa na snagu odredba izvršnog zakona po kojem je od ovrhe izuzeto 3/4 neto plaće,
odnosno 2/3 prosječne neto plaće u RH ako je neto plaća djelatnika veća od 5.664,00 kn.

Obavijest možete preuzeti u PDF formatu.

Izmjene_ovrsnog_zakona.pdf


Najniža i najviša mjesečna osnovica za doprinose za 2017. godinu


Minimalna osnovica za sve isplate koje se odnose na 2017.godinu iznosi 2.940,82 kn.
Najniža mjesečna osnovica je umnožak prosječne plaće (7.739,00 kn) i koeficijenta 0,38.
Najniža mjesečna osnovica koristi se kod obračuna plaće i doprinosa za stručno osposobljavanje.
Maksimalna osnovica za doprinose za isplate u 20017. godini iznosi 46.434,00 kn.
Najviša mjesečna osnovica je umnožak bruto plaće 7.739,00 i koeficijenta 6.

U programu IPIS-Plaće minimalnu i maksimalnu osnovicu za doprinose promijenite tako da preuzmete .pdf u kojoj imate detaljne upute

Osnovica_za_doprinose-obavijest.pdf


Minimalna plaća za 2017. godinu


Minimalna plaća u 2017.godini u bruto iznosu iznosi 3.276,00 kn.
Minimalna plaća primjenjuje se od plaće za SIJEČANJ 2017.g.

Upute za promjenu minimalne plaće u programu IPIS-PLAĆE možete preuzeti u PDF formatu.

Minimalna_placa_za_2017._godinu1.pdf


Prosječna plaća za ovrhu na plaći u 2017.godini


Prosječna plaća za 2017.godinu iznosi 5.664,00 kn.
Prosečna plaća koristi se kod FINA OVRHA u slučaju kada je radnikova (ovršenikova) neto-plaća veća od spomenutog prosjeka. Od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne neto-plaće, što znači da mu se može plijeniti sve iznad 3.776,00 kn (5.644,00/3x2). Ako je radnikova (ovršenikova) neto-plaća manja od ovog prosjeka, od ovrhe je iuzeta svota u visini dvije trećine plaće ovršenika (radnika)-dakle, u takvim se slučajevima smije plijeniti samo 1/3 stvarne, radnikove neto-plaće.

Promjenite prosječnu osnovicu u programu IPIS-PLAĆE po uputama unutar PDFa.

Prosjecna_placa_za_ovrhu_na_placi.pdf