Usluge

Upravljanje uslugama

Foing-nova pruža sljedeće usluge:

 1. Razvoj, održavanje i podršku informacijskih sustava
 2. Instalaciju programskih rješenja
 3. Instalaciju i održavanje baze podataka
 4. Povezivanje aplikacija i baza podataka
 5. Usklađivanje aplikacija sa zakonskim promjenama
 6. Obuku korisnika
 7. Savjetovanje korisnika vezano uz računovodstvenu problematiku
Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju
Posjetite nas, nazovite ili nam pišite

Osnovno održavanje

 • Obuhvaća instalacije novih (poboljšanih verzija programa), kao i verzija programa s implementiranim novim funkcijama i izvješćima nastalih kao posljedica zakonskih promjena i potrebama za novim financijskim praćenjima poslovnih događaja

 • Intervencije na podacima, isključivo na zahtjev korisnika

 • Obuka, savjetovanje i pomoć korisniku u korištenju postojećih modula aplikacije, kao i pomoć kod korekcije podataka

Prošireno održavanje

 • Obuhvaća doradu postojećih i izradu novih funkcija u modulima aplikacije kao i specifičnih izvješća koja nisu sastavni dio osnovnog paketa instalacije.

Izrada navedenog je isključivo na zahtjev korisnika uz prethodni dogovor!

Pružanje podrške korisnicima

 • putem telefona i e-maila

 • spajanjem na server ili client računalo kod korisnika putem remote pristupa

 • dolaskom kod korisnika na lokaciju instalacije