Osobni očevidnik

Informacijski sustav- dio E-IPISA

Osobni očevidnik

Informacijski sustav za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala

Evidencija i praćenje

Podrazumijeva evidenciju i praćenje podataka o djelatnicima

Aplikacijom se evidentiraju i prate:

 • staž djelatnika
 • izostanci
 • ugovori djelatnika
 • obrazovanja djelatnika
 • odore/ opreme djelatnika
 • godišnji odmori djelatnika
 • plan korištenja godišnjih odmora djelatnika i ostalih rješenja djelatnika

Arhiva osobe

E- IPIS "Osobni očevidnik" ima mogućnost vođenja arhive za svakog djelatnika koji je unesen u sustav.

Funkcionalnost arhiviranja podataka o djelatniku i vođenja arhivskih zapisa ima višestruke prednosti:

 • omogućava pregled podataka kroz povijest
 • omogućava pregled promjene podataka kroz povijest
 • točniji prikaz podataka u određenom trenutku u povijesti
 • bolje praćenje izmjena podataka na djelatniku kroz povijest

Izvještavanje

Izvještavanje je jedan od najbitnijih poslovnih procesa u vođenju evidencija podataka o djelatnicima.

Izvještaji se rade na temelju podataka o djelatniku koji su upisani u "Osobni očevidnik".

Moguće je kreirati više od 13 000 različitih varijacija izvještaja prema zadanim kriterijima za ispis.

Izvještaji se mogu dodatno prilagoditi prema specifičnim zahtjevima korisnika, a mogu se i kreirati u različitim oblicima pregleda i ispisa:

 • HTML pregled
 • PDF pregled
 • PDF spremanje liste
 • XML izvoz liste
 • HTML/XLS izvoz
 • CSV (win-1250) izvoz
 • JSON izvoz
 • Excel SLK (SLYK) izvoz

Podsjetnici / alarmi

Podsjetnici/alarmi su poruke koje sustav prikazuje kako bi podsjetio korisnika na nadolazeće obaveze ili statuse.

Podsjetnici/alarmi su korisni jer minimiziraju pogreške i previde koje se odnose na nadolazeće obaveze, kao npr. istek probnog rada nekog djelatnika i sl. Olakšavaju rad korisniku aplikacije jer mu omogućavaju jednostavan pregled nadolazećih obaveza te eliminiraju potrebu za ručnim praćenjem takvih obaveza van aplikacije. (npr. putem raznih kalendara, papirnatih podsjetnika i sl.)

Prikaz sustava za podsjetnike i alarme

Urudžbiranje

E-IPIS "Osobni očevidnik" omogućava urudžbiranje dokumenata iz programa prema predlošcima rješenja.

Urudžbiranje dokumenata se radi putem akcije koja rezervira klasu i urudžbeni broj te kreira sadržaj dokumenta prema predlošku.