25. godišnja poslovna suradnja sa Ministarstvom pravosuđa RH. Trenutno aktivno više od 200 instalacija u različitim pravosudnim tijelima po cijeloj Hrvatskoj, od najmanjih kao što su državna odvjetništva, preko različitih sudova, zatvora i kaznionica, pa do najvećih kao što su Vrhovni sud RH i Ministarstvo pravosuđa. O kvaliteti naših proizvoda najbolje govori činjenica da imamo od svih informatičkih firmi u Hrvatskoj najveći broj instalacija u tijelima državne uprave, o čemu govori impozantna referentna lista: Ministarstvo pravosuđa, Državni ured za reviziju, Državna geodetska uprava, APN, nekoliko ureda državnih uprava itd.

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske - Pravosudna tijela RH