EU projekti - FOING-NOVA d.o.o.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
OP Konkurentnost i Kohezija
EU Fondovi
EU

Modernizacija informacijske i komunikacijske tehnologije tvrtke FOING-NOVA d.o.o.

NAZIV PROJEKTA:

Modernizacija informacijske i komunikacijske tehnologije tvrtke FOING-NOVA d.o.o.

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projekt „ Modernizacija informacijske i komunikacijske tehnologije tvrtke FOING-NOVA d.o.o.“ referentne oznake KK.03.2.1.19.1147 kao središnji cilj ima poboljšanje učinkovitosti poduzeća. Sustav se razvija na najnovijoj platformi kao WEB aplikacija, što zahtjeva modernizaciju opreme kako bi se pridonijelo unapređenju procesa poslovanja na više nivoa. Procesni model unaprijedit će poslovanje, a nova oprema podići će upravljanje na višu razinu kroz podizanje kvalitete usluga te nuđenjem najviše razine informacijske sigurnosti.

Cilj projekta je povećanje optimizacije svih poslovnih procesa poduzeća.

Ciljna skupina su zaposlenici Društva, a krajnji korisnici sadašnji i budući kupci i korisnici proizvoda te dobavljači.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 • Nabava IKT opreme te investicija u DMS sustav povećat će optimizaciju poslovanja te povećati konkurentnost poduzeća.
 • Dvije godine nakon provedbe projekta očekuje se rast zaposlenih za 2 osobe.
 • Projekt će dovesti do rasta poslovnih prihoda u godini m+2 za 34,9% u odnosu na godinu n-1.
 • Provedbom projekta poduzeće će unaprijediti 10 poslovnih procesa što će pridonijeti održivom razvoju i jačanju konkurentnosti poduzeća, a time i očuvanju radnih mjesta.
 • Za potrebe provedbe projekta poduzeće će investirati 258.695,00 kn vlastitih sredstava.
 • Projekt će kroz povećanje konkurentnosti poduzeća direktno pridonijeti jačanju malog i srednjeg poduzetništva te ekonomskom i društvenom učinku u RH.

VRIJEDNOST PROJEKTA

 • Ukupna vrijednost projekta: 538.000,00 HRK
 • Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 429.700,00 HRK
 • Iznos sufinanciranja EU: 279.305,00 HRK
 • Vlastita sredstva: 258.695,00 HRK
 • Razdoblje provedbe projekta: 2. prosinca 2019. do 2. prosinca 2020.

KONTAKT OSOBA

Rajko Tomiek

E-mail: info@foing-nova.hr

Telefon: +385 (0)42 203 269

INTERNETSKE STRANICE

Strukturni fondovi

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke FOING-NOVA d.o.o.