Novosti

Najnovije obavijesti
title

Izmjene u šifrarnicima za 2017.godinu


U programu je potrebno pripremiti šifrarnike za 2017. godinu. Promjene su vezane za radne dane, fond sati, blagdane.

VAŽNO!

Ove promjene smijete raditi tek nakon zaključavanja plaće za prosinac 2016. godine i isplate stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za prosinac 2016. godine.
Ostale isplate koje radite (jubilarke, pomoći, očevidi) ne moraju biti zaključane.

Promjene morate napraviti u tri šifrarnika:
1) Šifrarnik "Praznik"
2) Šifrarnik "Mjesec"
3) Šifrarnik "Radni dani"

Detaljne upute preuzmite u PDF formatu. Stavljene su .pdf verzije za svaki šifrarnik u kojem treba napraviti izmjene.

Azuriranje_sifrarnika_Mjesec.pdf
Azuriranje_sifrarnika_Praznik.pdf
Azuriranje_sifrarnika_Radni_dani.pdf
Izmjene_u_sifarnicima_za_2017._godinu..pdf


Izmjene koje treba napraviti u aplikaciji IPIS-UGOVORI O DJELU (porezna reforma 2017.)


Promjene koje treba napraviti u programu IPIS-Ugovori o djelu vezano za izmjenama Zakona o dohotku i Zakona o doprinosima (NN 115/2016.).
1) Preuzimanje nove verzije programa
2) Promjene stope poreza sa 25% na 24 %
3) Promjene postotka doprinosa
4) Ažuriranje parametara za obračun autorskih i umjetničkih honorara i obračun za umirovljenike
5) Ažuriranje šifre za JOPPD za umirovljenike

Slijedite upute koje se nalaze u PDF formatu.

IPIS-UGOVOR_O_DJELU_(porezna_reforma_2017.).pdf
Izmjena_kod_doprinosa_UOD.pdf
Obracunavanje_doprinosa_za_autorske_i_umjetnicke_honorare.pdf
Promjena_postotka_poreza_(UOD).pdf
Promjena_sifri_za_JOPPD_kod_vrste_placanja_za_umirovljenike.pdf


Izmjene koje treba napraviti u aplikaciji ISPLATE-IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE (porezna reforma 2017.)


Promjene koje treba napraviti vezano za promjenama Zakona o dohotku i Zakona o doprinosima (NN 115/2016.)
1) Promjena nove verzije programa
2) Promjena stope poreza sa 25% na 24%
3) Promjena postotka doprinosa
4) Ažuriranje parametara kod umirovljenika
5) Ažuriranje parametara kod vrste obračuna

Detaljne upute preuzmite u PDF formatu.

Isplate-izvanproracunsko_poslovanje_(porezna_reforma_2017.).pdf


Izmjene koje treba napraviti u aplikaciji IPIS-PLAĆE (porezna reforma 2017.)


Budući da od 1.1.2017. godine ima dosta izmjena molimo Vas da se držite redoslijeda kako je opisano u ovoj obavijesti.
1) Preuzmite novu verziju programa IPIS-PLAĆE
2) Promjena poreznih stopa i razreda
3) Promjene osnovica i koeficijenata osobnih odbitaka
4) Promjene u šifrarniku općina/gradova

Detaljne upute preuzmite u PDF formatu.

Azuriranje_osnovica_za_osobni_odbitak.pdf
Azuriranje_sifrarnika_-Osobni_odbici.pdf
IPIS-PLACE-porezna-reforma-2017.pdf
Promjene_poreznih_stopa_(porezna_reforma_2017.).pdf
Umanjenje_poreza_za_opcine_gradove.pdf


Ipis-plaća

Za preuzimanje

IPIS_PLACE.ZIP