Novosti

Najnovije obavijesti
title

IZMJENE U šIFRARNICIMA ZA 2019.GODINU

U programu je potrebno pripremiti šifrarnike za 2019. godinu. Promjene su vezane za radne dane, fond sati, blagdane.

Azuriranje_sifrarnika_mjesec.pdf
Azuriranje_sifrarnika_Radni_dani.pdf
Azuriranje_sifrarnika_Praznik.pdf
Izmjene_u_sifarnicima_za_2019_godinu.pdf


Izmjene u aplikaciji IPIS-PLAĆE

Poštovani korisnici,
u Narodnim novinama 3/2019. od 09.01.2019. objavljena je Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima općine Trnovec Bartolovečki. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak sa 3% na 7%. Primjena nove stope prireza je od 10.01.2019. godine. (NN 3/2019)
Detaljne upute preuzmite u PDF formatu.


Stopa_prireza_opcina_trnovec_bartolovecki.pdf


IPIS Plaće - Izmjene

Poštovani korisnici, u programu je potrebno napraviti sljedeće izmjene:

1. promjeniti porezne granice za primjenu stopa poreza na dohodak
2. promjeniti prosječnu mjesečnu neto plaću po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj-kolovoz 2018
3. promjeniti stopu prireza za 5 općina

Izračun poreza po novim poreznim razredima za 2019. godinu stupa na snagu 1.1.2019. godine tj. na plaći za PROSINAC 2018. koja će biti isplacena u SIJEČNJU 2019. godine.

Detaljne upute preuzmite u PDF formatu..

Stope_prireza_obavijest.pdf
Ovrha-prosjecna_neto_mjesecna_placa.pdf
Porezna_reforma_2019_promjena_poreznih_granica.pdf


Izmjene u aplikaciji Izvanproračunsko poslovanje

Poštovani korisnici,
ova obavijest se odnosi samo na sudove koji se pripajaju ili razdvajaju na više stalnih službi s datumom 1.1.2019. godine.
Nova verzija aplikacije nije dostupna online, a detaljne upute možete preuzeti u PDF formatu.

Izvanproracunsko_obavijest.pdf


Promjena konta na nalozima za oporezivi dio prijevoza

Dostupna je nova verzija placa za preuzimanje. Verziju je potrebno preuzeti i napraviti izmjene prema PDF-u u kojem su detaljne upute.

Promjena_konta_za_tosak_prijevoza.docx