URUDŽBENI ZAPISNIK Vođenje predmeta i akata po predmetima - Vođenje predmeta po: o Organizacijska jedinica o Dosje o Klasa o Stranka / partner o Status predmeta (otvoren / zatvoren) o Tajnost predmeta o Vrsta predmeta (Opći urudžbeni zapisnik, radni odnosi,...) o Smještaj premdeta (zgrada, soba, polica, osoba) o Prvostupanjska i drugostupanjska žalba o Arhiviranje predmeta - Vođenje akata po: o Akti se vode unutar predmeta (predmet može imati više akata) o Organizacijska jedinica o Referent o Tip akta (ulazni, izlazni, interni) o Status akta (otvoren / zatvoren) o Tajnost akta o Vrsta akta o Žurnost o Iznos (ako dokument ima vrijednost; npr. račun) - Struktura klasifikacijske oznake: 6550-01/10-01/8 o Propisana klasifikacijska oznaka (6550-01) o Godina (10) o Dosje (01) o Redni broj predmeta u klasi (8) - Struktura urudžbenog broja: 573-1/12-10-2 o Urudžbeni broj (573) o Organizacijska jedinica (1) o Referent (12) o Godina (10) o Redni broj akta u predmetu (2) - Liste: o Predmet, predmet sa aktima o Popratna lista o Po organizacijskim jedinicama, po djelatnicima o Upravni i neupravni omot spisa o Statistike