FOING-NOVA Rješenja Usluge Reference Tvrtka Kontakt Podrška Linkovi Newsletter
     
  Ugovori o djelu
  Proizvodi
  IPIS - računovodstveno-financijski sustav
  IPIS Central
  Izvanproračunsko poslovanje
  Planiranje i realizacija prodaje
  Isplate
  Zakup prava lova
  Za urede državne uprave
  SINERGIS - područna riznica
  Konsolidacija excel obrazaca
  Obrtnik
 
<< Natrag
Ugovori o djelu
Ugovori o djelu su bazirani na istim postavkama kao i Obračun plaća te se na taj način unificira rad sa svim isplatama.

Ovom aplikacijom se mogu obračunati ugovori o djelu, autorski honorari i td.

Kao i Obračun plaća, program podržava višestruke aktivne isplate.

Razlike se pojavljuju jedino u dijelovima programa, kao što je daleko manje detalja u kadrovskoj evidenciji, jednostavniji obračun te manje potrebnih izvještaja.

Moguće je korištenje Obračuna plaća i Ugovora o djelu unutar istog programa te je prebacivanje iz jednog u drugi trivijalna stvar. Na taj način jedna osoba može brzo i efikasno obavljati sve vrste isplata.
 
 
  Glavna knjiga
  Salda konti
  Blagajničko poslovanje
  Platni promet
  Excel obrasci
  Planiranje prihoda i rashoda
  Osnovna sredstva
  Materijalno poslovanje
  Sitni inventar
  Kadrovska evidencija
  Obračun plaća
  Fakturiranje
  Ugovori o djelu
  Javna nabava
     
   
   
     
FOING-NOVA d.o.o.- Braće Radića 52d - Jalkovec, 42 000 Varaždin - Tel: +385 (0)42 203 262, Fax: +385 (0)42 203 263. All rights reserved. 2009.