FOING-NOVA Rješenja Usluge Reference Tvrtka Kontakt Podrška Linkovi Newsletter
     
  Excel obrasci
  Proizvodi
  IPIS - računovodstveno-financijski sustav
  IPIS Central
  Izvanproračunsko poslovanje
  Planiranje i realizacija prodaje
  Isplate
  Zakup prava lova
  Za urede državne uprave
  SINERGIS - područna riznica
  Konsolidacija excel obrazaca
  Obrtnik
 
<< Natrag
Excel obrasci
Služe za automatsko spremanje podataka glavne knjige u excel obrasce.

Podržani obrasci:
  • Bilanca (obrazac BIL)
  • Izvještaj o novčanim tijekovima (obrazac NT)
  • Obveze, obveze mjesečne (Obveze, Obveze-M)
  • Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO)
  • Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima (RAS-funkcijski)
  • PR-RAS, S-PR-RAS
  • TMP

Mogućnost slanja e-mailom, modemom, CD, disketom.

Konsolidirani obrasci - zbrajanje više istovjetnih obrazaca u jedan jedinstveni obrazac. Pogodno za korisnike koji moraju zbrojiti obrasce za više izdvojenih organizacijskih jedinica (npr. županije,...).
 
 
  Glavna knjiga
  Salda konti
  Blagajničko poslovanje
  Platni promet
  Excel obrasci
  Planiranje prihoda i rashoda
  Osnovna sredstva
  Materijalno poslovanje
  Sitni inventar
  Kadrovska evidencija
  Obračun plaća
  Fakturiranje
  Ugovori o djelu
  Javna nabava
     
   
   
     
FOING-NOVA d.o.o.- Braće Radića 52d - Jalkovec, 42 000 Varaždin - Tel: +385 (0)42 203 262, Fax: +385 (0)42 203 263. All rights reserved. 2009.