FOING-NOVA Rješenja Usluge Reference Tvrtka Kontakt Podrška Linkovi Newsletter
     
  Glavna knjiga
  Proizvodi
  IPIS - računovodstveno-financijski sustav
  IPIS Central
  Izvanproračunsko poslovanje
  Planiranje i realizacija prodaje
  Isplate
  Zakup prava lova
  Za urede državne uprave
  SINERGIS - područna riznica
  Konsolidacija excel obrazaca
  Obrtnik
 
<< Natrag
Glavna knjiga
Slika 1
Slika 1
Glavna knjiga je evidencija svih poslovnih i računovodstvenih događaja nekog poslovnog subjekta.
 • Knjiženje
 • Automatska kontrola ispravnosti dokumenta
 • Automatsko knjiženje izvoda iz GK u SK, te zatvaranje računa u knjizi URA / IRA
 • Liste
  • Kontrolne liste
  • Analitičke liste
  • Sintetičke liste
  • Dnevnici knjiženja
  • Rekapitulacije

 • Automatsko kreiranje svih potrebitih EXCEL obrazaca (P-RAS, OBV-M, BIL itd.) s podacima direktno iz aplikacije
 • Mogućnost razvrstavanja i praćenja prihoda, odnosno rashoda prema njihovom izvoru (proračunski, vlastiti, ostali)
 
 
  Glavna knjiga
  Salda konti
  Blagajničko poslovanje
  Platni promet
  Excel obrasci
  Planiranje prihoda i rashoda
  Osnovna sredstva
  Materijalno poslovanje
  Sitni inventar
  Kadrovska evidencija
  Obračun plaća
  Fakturiranje
  Ugovori o djelu
  Javna nabava
     
   
   
     
FOING-NOVA d.o.o.- Braće Radića 52d - Jalkovec, 42 000 Varaždin - Tel: +385 (0)42 203 262, Fax: +385 (0)42 203 263. All rights reserved. 2009.